Terminalen Rigg – Forpleiningstjenester av høy kvalitet

 

Vi har Trondheimsregionens største boligrigg som er spesialtilpasset 
bygg- og anleggsbransjen.

 

Lange arbeidsdager tar på og krever sitt å få ladet batteriene til neste dag.
Når du jobber langt hjemmefra, er det like viktig som ellers å trives når du har fri.
Det handler om livskvalitet og om vissheten om at for å kunne yte må man også nyte.
Hos Terminalen Rigg vet vi at god mat og en aktiv fritid er en viktig del av det å trives på jobb.

 

For mere info, besøk vår hjemmeside: www.terminalenrigg.no