Hagebyen Tiller

Boligprosjekt ved Harald Torps vei på Tiller

Se prosjektets hjemmeside for mere informasjon.

hagebyentiller.no