Industriveien 49B

Et røft industrilokale på Heggstadmoen i Trondheim.

Eiendommen ligger på næringsområdet Heggstadmoen, ca.10 km sør for Trondheim sentrum ved siden av E6. God og oversiktlig adkomst til området med avkjøring til/fra E6 både sør og nordover.

Bygningsmassen på eiendommen består av 2 bygg, produksjonslokale og produksjonslokale/lager samt mye uteareal, overbygget og ikke overbygde arealer. Bygningsarealet er på ca. 8.158 m2.

Parkering/Biloppstilling foran og rundt bygningene på tomten.

  • Areal

    8158 kvm

  • Parkering