Bjørka Eiendom

Bjørka Eiendom – Stort lager og industriområde med tomt på over
60 daa.

Beliggenhet ca. 8 km fra trondheim sentrum.

Eiendommen er lokalisert ved Bjørkmyra, og har avkjøring fra Bratsbergvegen på vei fra Utleira mot Bratsberg. Tomten er opparbeidet med en kombinasjon av grus og asfalt, og fremstår som godt egnet til arealkrevende virksomheter innenfor industri, anlegg, lager, verksted, mv.

  • Areal

  • Parkering