Samfunnsansvar

Våre etiske retningslinjer er basert på FNs veiledende prinsipper for virksomhet og menneskerettigheter (UNGP) innenfor områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

 • Vi respekterer grunnleggende menneskerettigheter.
 • Vi tilbyr våre ansatte rettferdige og fornuftige arbeidsforhold.
 • Alle som utfører arbeid for Lord Eiendom skal til enhver tid oppleve trivsel og føle trygghet for liv og helse, ha rettferdig lønn og ytelser i henhold til relevante standarder.
 • Vi tar avstand fra barnearbeid og tvangsarbeid, og aksepterer ingen form for ufrivillig arbeid.
 • Vi aksepterer ingen form for mobbing, trakassering eller diskriminering.

Forretningsetikk

Alle ansatte i Lord Eiendom er forventet å handle i tråd med våre verdier og etiske retningslinjer i møte med kolleger, oppdragsgivere, samarbeidspartnere og leverandører.

 • Vi har nulltoleranse for alle former for korrupsjon og arbeider aktivt for å sikre at det ikke
  skjer i Lord Eiendom.
 • Vi følger de lover og regler som gjelder innenfor vår virksomhet.
 • Vi skal ikke bryte gjeldende konkurranselovgivning.
 • Ansatte i Lord Eiendom får ikke tilby, gi eller ta imot gaver eller tjenester eller annen form ytelse som strider mot allmenn akseptert forretningsskikk.
 • Deltakelse på arrangement med forretningsforbindelser som kan påvirke medarbeiderens habilitet skal alltid godkjennes av arbeidsgiver.
 • Medarbeidere får ikke distribuere eller misbruke konfidensiell informasjon.

Miljø

Lord Eiendom skal drive en sunn virksomhet preget av ansvar for ansatte, samfunnet og miljøet. Vi skal bidra til et bærekraftig samfunn gjennom et bevisst forhold til energiforbruk og miljøpåvirkning ved drift, forvaltning, administrasjon og utvikling av eiendom.

Aktuelle lovkrav, eksterne- og interne krav skal overholdes i hele virksomheten og miljøhensyn skal inkluderes i alle ledd av våre tjenester. Vi skal kontinuerlig forbedre vårt miljøarbeid og være et godt forbilde som samarbeider med andre, både i og utenfor egen verdikjede, om å bidra mot et lavutslippssamfunn. Vi skal aktivt følge med utviklingen, være åpne for miljøtekniske nyvinninger og jakte innovative og løsningsorienterte muligheter i tiden fremover. 

Vi skal samtidig styrke vårt miljøarbeid gjennom å inkludere oppdragsgivere, samarbeidspartnere og leverandører. Dette skal vi gjøre gjennom informasjon og aktiv dialog knyttet til ulike miljøspørsmål. Det er viktig at alle våre samarbeidende aktører samarbeider med oss for å oppfylle våre miljømessige ambisjoner. Miljøkrav er derfor en sentral del av de avtalene vi inngår. Sammen skal vi sikre en samlet og helhetlig miljøkvalitet som er tilfredsstillende ut fra energi- og vannforbruk, avfall, forbruk ved daglig drift, helse og sikkerhet.