Lord Eiendom

Bolig til leie

Ledige næringslokaler

Våre eiendommer

UTLEIE AV BOLIG OG NÆRINGSLOKALER

Lord Eiendom AS er en aktiv eier av nærings og boligeiendommer i Trondheim og omegn. Selskapet har egen forvaltning og drift av eiendommene. Næringseiendommene har et vidt spekter med produksjons og lagerlokaler i industrieiendommer, kontor og butikklokaler. Virksomheten omfatter også utvikling av eiendommer med rehabilitering og bygging av næringsbygg samt nybygging av boligprosjekter. Lord Eiendom AS driver aktivt med tomteerverv og gjennomfører reguleringsprosesser for både bolig og næringstomter.

Eiendoms og tomteporteføljen er organisert gjennom ca 100 hel og deleide datterselskap.