Fossegrenda 7

Et Kombinasjonsbygg med salgsarealer, lager og kontorer.
Eiendommen ligger meget sentralt i Fossegrenda med gode profileringsmuligheter og nærhet til Omkjøringsveien ved Sluppen og annen industri/handel. Fossegrenda 7 ligger ca. 5 km sør for Trondheim sentrum.

Det er bussholdeplass like ved eiendommen, og god parkeringsdekning med oppstillingsplasser rundt eiendommen.

Eiendommen ble oppført i 1985, og har et totalt areal på 5934 kvm BTA fordelt på 6 etasjer. Tomteareal utgjør ca. 5701 kvm.

Bygget har i senere tid fått ny fasade, og utstrakt vedlikeholdsarbeid er gjennomført. Med ny Heis og felles innkjøringsport på kjellerplan er fellesarealer i bygget fleksibelt i møte med leietakers behov. Kjellerplan har felles avfallsløsning og garderobeanlegg i kjelleren.  Eiendommen passer godt til små og større virksomheter.

Eiendommen har ledige lokaler, se finn-annonse.

  • Areal

    5934 kvm

  • Parkering