Fremo Næringspark

Fremo leir ligger rett sør for Langvatnet i Melhus kommune, dvs mellom Ler og Hyttfossen i Klæbu kommune. Eiendommen er beliggende 6 km fra Ler , 18 km fra Melhus sentrum.

Fremo leir, som er på 112 da hvorav 106 da er eid, har vært benyttet til militære aktiviteter som repetisjonsøvinger og til verksted og lager. Leiren ble etablert i 1974 og har 11 bygninger med ens samlet grunnflate på litt under 18.000 m2. Av dette er det et verkstedbygg på ca. 1.210 m2, 2 eldre kaldgarasjer hver på 1520 m2, et kontorbygg på 750 m2, depot/rep.senter på 2.185 m2 og 4 nyere containerhaller/garasjer på til sammen 10.500 m2.

Vi har pr i dag 5810 m2 kaldlager og 477 m2 kontor ledig.
For mere info se link: Fremo Næringspark

  • Areal

    18000 kvm

  • Parkering