Huitfeldtbrygga

Lord Eiendom As er 100% eier av brygga fra 2016.
Brygga er under restaurering, og det er lagt en 3 års plan i den hensikt å bringe brygga tilbake i god stand.
På denne hjemmesiden kan du se live video og bilder fra restaureringen som startet i 2019.  huitfeldtbrygga.no

  • Areal