Huitfeldtbrygga

Lord Eiendom As er 100% eier av brygga fra 2016. Brygga skal restaureres, og det legges en 3 års plan i den hensikt å bringe brygga tilbake i god stand.
Hele prosessen kan følges på  huitfeldtbrygga.no