Industriveien 39 C

Industriveien 39 C er en Industri, forretning og lagereiendom med svært god beliggenhet på Heimdal.

Eiendommens totale bygningsareal er på 2350 kvm BTA fordelt på to etasjer. Tomtestørrelsen utgjør ca. 6739 kvm.

Næringseiendommen ble oppført og ferdigstilt i 2010, samt påbygd i 2013. Det er god tilkomst og parkeringsmuligheter rundt bygget.

  • Areal

    2350 kvm

  • Parkering