Ivar Lykkes vei 7

 

Et kombinasjonsbygg svært sentralt i handelsområdet på Tiller. Eiendommen ligger godt profilert med påkjøringsrampe på og av E6 og er med dette godt egnet for salgsbasert virksomhet.

Eiendommen ble oppført i 1996. Totalt bebygget areal utgjør 2057 kvm. Bilvask, lager, kontor og salgsarealer er fordelt på to etasjer.

Bygget er oppført i stål, glass og betongelementer med en tilhørende plasthall på ca. 1000 kvm på eiendommen.

  • Areal

    2057 kvm

  • Parkering