Kvenildmyra 2

Kvenildmyra 2 er en kombinasjonseiendom med svært attraktiv beliggenhet.

Bygget ble oppført i 2010, og fremstår med god og moderne standard. Totalt bygningsareal er 5727 kvm BTA fordelt på to etasjer.

Eiendommen er oppført som et kombinasjonsbygg for lager, Industri og Kontor.

Kvenildmyra 2 er godt profilert og lett tilgjengelig fra E6 via Sandmoen. Området på Kvenild, Torgård og Østre Rosten er tilrettelagt for denne typen virksomhet, og er en attraktiv beliggenhet for virksomheter med slikt arealbehov.

Det går jevnlige bussavganger fra Trondheim sentrum til Sandmoen, og eiendommen har godt med parkeringsplasser.

For ledige lokaler, se finn-annonse.

  • Areal

    5727 kvm

  • Parkering