Østre Rosten 107

Nytt produksjonsanlegg for Bakehuset AS / Norgesgruppen.

Hele tomten er på ca 12,3 mål. Asko benytter uteareal på ca 3,3 mål for sine kjølevogner. Bygget til Bakehuset er på 4200 m2 i grunnflate og med et areal i 2. etg på ca 1000 m2 – samlet 5 200 m2.