Østre Rosten 111

Eiendommen ligger på Løvås/Kvenild/Torgård, ca. 13 km sør for Trondheim sentrum.

Området er på 12000 m2 og er en del av et større industri- og logistikkområde (Heggstadmoen Næringspark) som omfatter øst- og vestsiden av E6 ved Heggstadmoen og områdene rundt Kvenild/Torgård. Området består i hovedsak av kombinasjonsbygg med lager og kontor, service og forretningbygg etc. Området har kort avstand til hovedveinettet (E6) med av- og påkjøring fra 2-planskryss på Sandmoen. Beliggenheten gir god plass og enkel tilkomst. Gunstig plassert blant store grossist- og distribusjonslager og kollektivselskapet AtB’s bussoppstilling Syd Trondheim. På eiendommen har det blitt oppført et topp moderne verkstedbygg (2018) for store kjøretøy som buss og lastebil.
Bygget er på 3600 m2 og består av verksted og kontor.
Leietaker er Man Truck og Bus AS.

  • Areal

    3600 kvm

  • Parkering