Østre Rosten 111

Topp moderne verkstedbygg for store kjøretøy som buss og lastebil

Eiendommen ligger på Løvås/Kvenild/Torgård, ca. 13 km sør for Trondheim sentrum.

 

Området er en del av et større industri- og logistikkområde (Heggstadmoen Næringspark) som omfatter øst- og vestsiden av E6 ved Heggstadmoen og områdene rundt Kvenild/Torgård. Området består i hovedsak av kombinasjonsbygg med lager og kontor, service og forretningbygg etc. Området har kort avstand til hovedveinettet (E6) med av- og påkjøring fra 2-planskryss på Sandmoen. Beliggenheten gir god plass og enkel tilkomst. Gunstig plassert blant store grossist- og distribusjonslager og kollektivselskapet AtB’s bussoppstilling Syd Trondheim. På eiendommen har det blitt oppført et topp moderne verkstedbygg for store kjøretøy som buss og lastebil.

 

 • Areal

  00000 kvm

 • Leietakere

  MAN midt-Norge leier disse lokalene

 • Oppført

  0000

 • Parkering

  130 parkeringsplasser rundt bygget.