Øysand Næringspark

Øysandvegen 245

Næringseiendom med store lagerbygg og kontor. Med ny E6 mot sør har eiendommen fått en god beliggenhet med kort kjøretid fra Heimdalsmyra.

Bygningsmassen er oppført i 1973 og nesten alle bygg er renovert og tilleggsisolert.

Eiendommen har 3 store lagerhaller på 4 000 m2, kontorbygg på 300 m2 og 1200 m2 lager/garderobe i 2 etasjer.

Eiendommer har god parkeringsdekning.

  • Areal

    13500 kvm

  • Parkering