Skjetleinskogen

Tomten er på ca 48 mål og her er vi i gang med å regulere området for bygging av boliger, både rekkehus og boligblokker. Nord på tomteområdet settes det av plass til lek/uteoppholdsareal.

Reguleringsplanen er i mars 2021 innsendt og til behandling hos Trondheim Kommune. Planen omfatter ca 500 leiligheter i varierende størrelse samt 36 rekkehus. Rekkehusene og blokkene får en flott sør/vestvendt plassering.