Teknotomten

Dette er en utviklingstomt hvor det vil bli ca 35.000 m2 salgbart bruksareal.  I tillegg til dette vil det komme en næringsdel på ca.2500 m2. Tomten er regulert for bolig, kontor og tjenesteyting. Boligene vil bestå av rekkehus, lavblokker, samt tre høyblokker og utbyggingen vil skje etappevis.

 

  • Areal

    35.000 m2

  • Parkering