Teknotomten

Dette er en utviklingstomt hvor det vil bli ca 35.000 m2 med boligareal som tilsvarer ca 730 leiligheter.  I tillegg til dette vil det komme en næringsdel på ca.2500 m2. Tomten er regulert for bolig, kontor og tjenesteyting. Boligene vil bestå av rekkehus, lavblokker, samt tre høyblokker og utbyggingen vil skje etappevis.

Reguleringsplanen ble godkjent i februar 2021. Det er i mars 2021 påstartet detaljprosjektering i den hensikt å innhente rammetillatelse for første byggetrinn med 200-250 leiligheter.