Brekketrøa Boliger

Området ligger kjempeflott til på arealet / tomten hvor Tambartun skole ligger. Disse bygningene planlegges da revet for å gi plass til den nye boligbebyggelsen.

Tomten er på ca 80 mål og her er vi i gang med å regulere området for bygging av boliger, både rekkehus, eneboliger og boligblokker – totalt ca 200 boenheter med ca 25 000 m2 BRA. I skisseprosjektet er det satt av ca 30 mål til grønn struktur. Første gangs innsending av reguleringsplan skjer våren 2021.

  • Areal

    25000 kvm

  • Parkering