Vestre Rosten 118

Eiendommen ligger rett ved siden av Tonstadkrysset og er regulert til næringsareal.
Arealet er på ca 6-7 mål. Eiendommen har en enebolig som planlegges revet når det er klart for bygging av et næringsbygg.

For full utnyttelse av tomten vil det være behov for masseoppfylling av dalen sør på tomteområdet.

  • Areal

  • Parkering